Anja Berić, student

Upisala sam FCE kurs pre dve godine. Najviše smo vežbali konverzaciju i završili kurs veoma uspešno. FCE sam položila sa najvišom ocenom, a vesela atmosfera i prijatno okruženje u školi su me motivisali da upišem i španski. Sada sam u početničkoj grupi i mislim da ostali polaznici i ja, zahvaljujući profesorici Jovani, veoma brzo napredujemo.