Naučiti engleski posle 50-e, moguće ili ne?

Da li je moguće kvalitetno savladati engleski posle pedesete? Znamo da učenje ne postaje lakše sa godinama. Ali novija istraživanja pokazuju da učenje stranog jezika u najboljim godinama (50+) ima mnogo više prednosti nego što smo mislili.

Koje su prednosti učenja engleskog posle pedesete?

  • Naučnici sada kažu da nikada nismo prestari za učenje stranog jezika

Do sada se smatralo da je zbog neuroplastičnosti mozga teško naučiti jezik u kasnijim godinama. Šta je neuroplastičnost?

To je sposobnost mozga da stvara nove veze među već postojećim ćelijama, kako učimo nove stvari, povećava se broj veza među neuronima i sam obim mozga.

Ranije se smatralo da neuroplastičnost opada godinama, ali novija istraživanja pokazuju da ljudi mogu da efikasno uče nove stvari i posle pedesete. Učenje će teći sporije nego ranije, ali učenje novih stvari je odlično za mozak jer stalno stvarate nove veze među neuronima i tako vežbate svoje male sive ćelije.

  • Vaš fond reči je mnogo bogatiji nego kod dvadesetogodišnjaka i zato ćete naučiti više reči koje izvorni govornici koriste.

Albert Kosta, profesor neurologije u Barseloni, ističe da stariji ljudi imaju prednost u učenju stranih jezika nad mlađima. Ljudi sa većim životnim iskustvom koriste veći fond reči i zato brže usvajaju reči koje koriste izvorni govornici.

  • Učenje novog jezika u kasnijim godinama pomaže vam da vežbate mozak

Nakon što su pregledali zdravstvene kartone 647 osoba koji pate od Alchajmera, istraživači u Edinburgu zaključili su da ljudi koji govore samo jedan jezik češće oboljevaju od demencije nego oni koji govore dva ili više jezika.

Našem mozgu je potrebna vežba, učenje nove reči svakog dana očuvaće njegovu strukturu i funkcionalnost. Rešavanje ukrštenica, igranje karata i različite igrice (koje su sastavni deo učenja jezika) pomoći će vam da brže pamtite i bolje se fokusirate.

Prebacivanje sa jednog jezika na drugi aktivira deo mozga koji je zadužen za izvršavanje zadataka. Ako često aktivirate ovaj deo mozga smanjićete opadanje kognitivnih sposobnosti, zato je učenje jezika dobar način da unapredite zdravlje svog mozga.

  • Učenje novog jezika poboljšaće vaš kvalitet života.

Saznaćete više o drugoj kulturi, moći ćete da čitate članke ili recepte na engleskom i da se dopisujete sa ljudima koje ste upoznali na putovanju.

Ako mislite da ste prestari da naučite nešto novo, vreme je da dokažete sebi da niste u pravu. 🙂 Kliknite OVDE i pročitajte više o našem programu Engleski za seniore.

napisala Maja Bogašić

Izvor: Jane Sandwood,The Benefits of Learning a New Language in Your Senior Years