Prvi ili drugi kondicional?

Kako da razlikujete kondicionale u engleskom? Kada se koristi prvi, a kada drugi?

Pogledajte snimak!