Present Simple

Kada se koristi Present Simple? Samo za sadašnjost ili ima još neke upotrebe? Kako da budete sigurni da vam treba baš ovo vreme?

 

Hajde prvo da se podsetimo kako se gradi Present Simple.

Sva lica osim trećeg lica jednine koriste osnovni oblik glagola.

I/you/we/they work.

U trećem licu jednine he/she dodaje se -s

He/she lives in New York.

Pitanja pravimo tako što dodajemo do ili does.

Do I/you/we/they understand?

Does he/she understand? (understand bez s na kraju, zato što does već sadrži s)

Odrični oblik se gradi sa don’t ili doesn’t.

I/you/we/they don’t like coffee.

He/she doesn’t like coffee.

To je to. Lako zar ne?

163[1]

Kada se koristi ovo vreme?

Present Simple se koristi za sadašnjost kada radnja koju opisujemo traje duže, dakle nije nešto privremeno.

My father works in a bank.

She lives in London.

Ovde opisujemo stalni posao, a ne privremeni, stalno mesto boravka, a ne nešto što je kratkotrajno.

Present Simple se koristi i za činjenice.

Apples are healthy.

Three and three make six.

The sky is blue.

Kada opisujemo navike, radnju koja se ponavlja i dešava se uvek u isto vreme opet upotrebljavamo Present Simple.

We go out on Fridays.

I get up at 6 o’clock.

ORFEXN0[1]

Present Simple se upotrebljava i za budućnost kada govorimo o radnji koja se dešava prema unapred utvrđenom rasporedu, na primer u bioskopu.

The film starts at 8 o’clock.

The plane arrives at 5 pm.

Postoji još jedna upotreba ovog vremena za budućnost, kod vremenskih rečenica.

I’ll tell her when I see her.

When I see her se odnosi na budućnost, ali pošto je vremenska rečenica (počinju sa when, if) glagol stavljamo u Present Simple.

We’ll eat when you come. Ješćemo kada dođeš.

I u ovom primeru when you come je radnja koja se odnosi na budućnost, a izgleda kao sadašnja radnja.

I na kraju, mali trik kako da budete sigurni da je u pitanju Present Simple.

Rečenice koje su u ovom vremenu  često sadrže sledeće vremenske odrednice: every day, often, sometimes, always, never, now and then, normally, occasionally,  rarely, seldom, usually.

I often take the bus to work.

She normally gets up at 7.

That’s that. Još malo vežbe i znaćete sve što će vam ikad zatrebati o Present Simple Tense.

Have a good one!

 

napisala Maja Berić

 

 

 

 

Leave a Reply