loader image

Šta je CAE ispit?

CAE (Certificate of Advanced English) se priznaje na univerzitetima u Britaniji i u mnogim drugim zemljama širom sveta, a takođe i među poslodavcima u stranim kompanijama. Pošto ova diploma   pokazuje da možete da tečno govorite engleski jezik u velikom broju situacija, kao i da razumete kompleksnije teme, svakako će Vam biti velika prednost prilikom prijave za posao. Polaznici koji završe pripremu za CAE mogu da se služe jezikom i na profesionalnom nivou i da prate predavanja i seminare.

UPIS U TOKU!

DOĐITE DA VAS PRIPREMIMO ZA CAE ILI DA VAM POMOGNEMO DA SE SAMI PRIPREMITE

Prijavi se
Opis

Posetite nas između 14h i 20h za više informacija ili nas pozovite na 021 6341 626, 062 788 499.

ORGANIZACIJA KURSA

CAE priprema za polaganje traje 3 semestra, odnosno 12 meseci, nastava se održava dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta. Termini su po dogovoru. Priprema obuhvata osnovni program koji od samog početka prati tip vežbi koje se pojavljuju na samom ispitu, tako da je priprema ciljana, kao i rad na testovima iz prethodnih rokova. To Vam pomaže da pratite svoj napredak i prolaznost na testovima. Takođe se jedan deo kursa posvećuje i radu na veštinama ili oblastima koje su polaznicima teške ili im je potrebna dodatna vežba da bi ih kvalitetno savladali.

O CAE ISPITU

CAE je međunarodno priznat ispit koji se polaže u organizaciji Britanskog saveta.  Može se  polagati i u Novom Sadu, nekoliko puta godišnje. Sam ispit se sastoji od 5 delova, to su čitanje, pisanje, slušanje, upotreba engleskog jezika i konverzacija.

Reading (čitanje) traje 75 minuta, a se sastoji iz 4 dela, ukupno 34 pitanja. Jedan deo se sastoji od pasusa koje treba ubaciti na odgovarajuća mesta u tekstu, a to traži povezivanje različitih delova teksta i razumevanje celine kao i značenja koja su samo nagoveštena, a ne eksplicitno iskazana. U većini pitanja kandidati treba da izaberu koji od ponuđenih odgovora je tačan, a testira se sposobnost razumevanja teksta i jezičke veštine uopšteno.

Writing (pisanje) traje 90 minuta, a podeljen je na dva dela. U prvom delu tema je obavezna, u pitanju je pismo ili email, a u drugom se bira između 4 ponuđene teme ( pismo, email, članak, izveštaj, esej, priča, kritika).

Use of English (upotreba engleskog jezika) traje 1 sat i podeljena je na 5 delova. Ukupno postoji 50 pitanja.  Ovaj deo testa je posvećen vokabularu i gramatici.

Listening (slušanje) traje 40 minuta, ukupan broj pitanja je 30, a postoje 4 dela. Teme su iz svakodnevnog života, npr iz radio emisija, razgovora, predavanja, sastanaka…

Speaking (konverzacija) traje u proseku 15 minuta, a na ispitu  polaznici polažu zajedno sa još jednom osobom. Ovaj deo testa je podeljen na 4 celine i obuhvata predstavljanje svakog kandidata, poređenje fotografija, kao i diskusije na zadatu temu.

Prelazne ocene su A, B i C. Polaznici se preko škole My School prijavljuju za ispit, a rezultati stižu u roku od dva meseca.

Ako niste sigurni koji je vaš nivo znanja, dođite na testiranje između 17h i 21h, nije potrebno zakazati. Veći deo testa možete uraditi i ovde na sajtu pod naslovom Proveri znanje. Čekamo vas!

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte putem KONTAKT forme ili nas pozovite na 021 6341 626 ili 062 788 499.