Present Perfect – korisne fraze

U prethodnom članku videli smo da Present Perfect povezuje sadašnjost i prošlost. Na primer, radnja koja je počela u prošlosti i još traje: I’ve lived in France for 2 years. ili radnja koja se već desila, ali su nam posledice te radnje sada važne: I’ve lost my keys.

Present Perfect – sve što treba da znate

Present Perfect je najteže vreme u engleskom jeziku za većinu naših polaznika. Zašto? Zato što nemamo ovo vreme u našem jeziku i zato što za nas ono predstavlja jedan novi koncept. Kada shvatite osnovne upotrebe, čak i Present Perfect postaje mnogo lakši. Pročitajte kako se on koristi.