Present Perfect – sve što treba da znate

Present Perfect je najteže vreme u engleskom jeziku za većinu naših polaznika. Zašto? Zato što nemamo ovo vreme u našem jeziku i zato što za nas ono predstavlja jedan novi koncept. Kada shvatite osnovne upotrebe, čak i Present Perfect postaje mnogo lakši. Pročitajte kako se on koristi.