Present Perfect ili Past Simple?

U našem jeziku ne postoji vreme kao Present Perfect i često nas pitate kako se ovo vreme koristi i prevodi. Ako niste sigurni kada se koristi Present Perfect, kliknite OVDE i pročitajte više. Ako ste naučili kako se koristi i hoćete da proverite svoje znanje, uradite test ispod.

Die, der ili das?

U nemačkom, kao i u našem jeziku postoji muški, ženski i srednji rod. Najveći problem za one koji se bave učenjem nemačkog jezika, jeste činjenica da se rodovi u srpskom i u nemačkom nažalost ne podudaraju. Knjiga je u našem jeziku ženskog roda (ta knjiga), dok je u nemačkom srednji rod u pitanju.