loader image

Šta je FCE ispit?

FCE ( First Certificate in English) je međunarodno priznat sertifikat na nivou B2 (viši srednji nivo). Na ovom nivou znanja možete se služiti engleskim jezikom u poslovnim situacijama  ili pratiti predavanja na fakultetu. Priznaje se na nekim univerzitetima u Velikoj Britaniji i drugim zemljama, a potreban je i kao dokaz o nivou znanja prilikom zaposlenja u stranih kompanijama. Ovaj nivo znanja Vam takođe omogućava da nastavite sa pripremama za više nivoe znanja CAE i CPE.

UPIS U TOKU!

DOĐITE DA VAS PRIPREMIMO ZA FCE ILI DA VAM POMOGNEMO DA SE SAMI PRIPREMITE

Prijavi se
Opis

Posetite nas između 14h i 21h za više informacija ili nas pozovite na 021 6341 626, 062 788 499.

ORGANIZACIJA KURSA

FCE priprema za polaganje traje 10 meseci, nastava se održava dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta. Termini su po dogovoru. Priprema obuhvata osnovni program koji od samog početka prati tip vežbi koje se pojavljuju na samom ispitu, tako da je priprema ciljana, kao i rad na testovima iz prethodnih rokova. To vam pomaže da pratite svoj napredak i prolaznost na testovima. Takođe jedan deo kursa posvećujemo i radu na veštinama ili oblastima koje su vam teže ili vam je potrebna dodatna vežba da biste ih kvalitetno savladali.

Description: francuzi-cas

O FCE ISPITU

FCE je međunarodno priznat ispit koji se polaže u organizaciji Britanskog saveta. FCE je moguće polagati i u Novom Sadu, nekoliko puta godišnje. Sam ispit se sastoji od 4 dela, to su čitanje i upotreba engleskog, pisanje, slušanje i komunikacija.

Reading and Use of English (čitanje i upotreba engleskog) se sastoji iz 7 dela, ukupno 52 pitanja. Ovaj deo ispita testira koliko dobro razumete različite vrste tekstova i koliko poznajete gramatiku engleskog jezika.  Traje 1 sat i 15 minuta.

Writing (pisanje) traje 1 sat i 20 minuta, a podeljen je na dva dela. U prvom delu tema je obavezna, u pitanju je pismo ili email, a u drugom se bira između 4 ponuđene teme ( pismo, email, članak, izveštaj, esej, priča, kritika).

Listening (slušanje) traje 40 minuta, ukupan broj pitanja je 30, a postoje 4 dela. Teme su iz svakodnevnog života.

Speaking (razgovor) traje u proseku 14 minuta, a na ispitu  polaznici polažu zajedno sa još jednom osobom. Ovaj deo testa je podeljen na 4 celine i obuhvata predstavljanje svakog kandidata, poređenje fotografija, zajedničko rešavanje zadatka i diskusiju na određenu temu.

Polaznici se preko škole My School prijavljuju za ispit, a rezultati stižu u roku od dva meseca. Prelazne ocene su A, B i C.

Ako niste sigurni koji je vaš nivo znanja, dođite na testiranje između 17h i 21h, nije potrebno zakazati. Veći deo testa možete uraditi i ovde na sajtu pod naslovom Proveri znanje. Čekamo vas!

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte putem KONTAKT forme ili nas pozovite na 021 6341 626 ili 062 788 499.