Present Perfect – korisne fraze

U prethodnom članku videli smo da Present Perfect povezuje sadašnjost i prošlost. Na primer, radnja koja je počela u prošlosti i još traje:

I’ve lived in France for 2 years.

ili radnja koja se već desila, ali su nam posledice te radnje sada važne:

I’ve lost my keys.

Reči (vremenske odrednice) koje se koriste sa Present Perfectom mogu vam pomoći da uvidite ovu vezu između sadašnjosti i prošlosti. Samim tim bićete sigurni da je baš ovo vreme u pitanju.

Koje su to korisne reči i fraze koje se često koriste sa Present Perfectom?

Already

I’ve already told her.   Već sam joj rekla.

Just

She has just got up.   Baš sada je ustala.

So far

He has written five books so far.   Do sada je napisao pet knjiga.

Yet

I haven’t seen him yet.   Još ga nisam videla.

Ever

Have you ever been to Italy?   Da li si ikada bio u Italiji?

Never

I have never seen that man before.  Nikada pre nisam videla tog čoveka.

Since

She has worked for the agency since 2004.    Radi za agenciju od 2004.

For

I’ve been here for 20 minutes.  Ovde sam 20 minuta.

Today

I’ve written seven emails today.  Napisala sam sedam mejlova danas.

U poslednjem primeru koristimo Present Perfect zato što danas još uvek traje, dan nije gotov i moguće je da ću napisati još neki mejl.

Sada znate sve što je potrebno o Present Perfectu, glavne upotrebe i fraze koje vam signaliziraju da je baš ovo vreme u pitanju. Ako imate dodatnih pitanja, pišite nam. 😉

napisaia Maja Berić

 

 

Podelite stranicu sa prijateljimaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn